KRYPTOWALUTY - rozliczenie w Holandii


Niebawem czas na roczne zeznanie podatkowe. Jeśli posiadałeś KRYPTOWALUTY i ich wartość jest wyższa niż określone kwoty (czytaj w dalszej części artykułu), musisz to zgłosić w zeznaniu podatkowym. Następnie musisz zapłacić podatek od nadwyżki. Możesz przeczytać więcej poniżej:

Jeżeli wartość posiadanych KRYPTOWALUT nie przekroczy ustalonych wartości nie będziesz musiał płacić podatków. Jeśli jednak Twój kapitał własny przekroczy określone kwoty, będziesz zobowiązany do zapłacenia podatku od ich wartości. Dotyczy to nie tylko kryptowalut ale również innych składników Twojego majątku (z pewnymi wyjątkami).

BOX 3: KAPITAŁ WŁASNY

KRYPTOWALUTY należą w Holandii do kategorii podatkowej  „kapitał własny”, czyli BOX 3, a zatem są opodatkowane w rubryce 3: oszczędności i inwestycje. Twój kapitał własny to wartość Twoich aktywów pomniejszona o Twoje długi. Jeśli w 2021 r. miałeś część swoich pieniędzy w KRYPTOWALUTACH, dodajesz to do reszty swojego kapitału w zeznaniu podatkowym.

Aby określić wartość, jako datę referencyjną użyj 1 stycznia 2021 r. Pomnóż ilość posiadanych w tym czasie KRYPTOWALUT przez ich ówczesną cenę . Wtedy wiesz, ile był wart twój majątek w walucie wirtualnej.

WARTOŚĆ MAJĄTKU WOLNA OD OPODATKOWANIA

Jeśli Twój całkowity kapitał przekracza określone limity, płacisz podatek od części powyżej tego limitu.

W 2021 r. kapitał własny do 50.000 EUR będzie wolny od podatku dla osób samotnych, a kapitał do 100.000 EUR jest zwolniony z podatku dla osób posiadających partnera podatkowego. Nie płacisz podatku od swoich aktywów do górnej wartości tych progów. Dotyczy to również kryptowalut. 

FIKCYJNY ZYSK Z KAPITAŁU

Ile podatku musisz zapłacić, zależy od tego, ile posiadałeś kapitału własnego. Organy podatkowe zakładają, że uzyskujesz zwrot z kapitału. Traktują ten zwrot jako dochód z kapitału, od którego trzeba zapłacić 31% podatku. Tak naprawdę nie płacisz podatku od swojego kapitału, ale od zakładanego przez organy podatkowe zwrotu z inwestycji.

Ile faktycznie uzyskałeś zwrotu, nie ma znaczenia dla zeznania podatkowego. Do obliczeń Belastingdienst wykorzystuje szacunkowe wartości, które zostały wcześniej przez niego ustalone. Może to być korzystne, jeśli faktycznie osiągnąłeś wyższy procentowy zwrot (np. przy dużych zmianach wartości kursów kryptowalut), albo niekorzystne, jeśli Twój zwrot był rzeczywiście niższy lub nie zaistniał.

PODATEK OD KAPITAŁU (majątku) - ILE TRZEBA ZAPŁACIĆ?

Trzy progi podatkowe mają zastosowanie do Twoich aktywów przekraczających kwotę wolną od podatku w wysokości 50 000 EUR. Limity tych odsetek w 2021 roku przedstawiają się następująco:

Kwota Wysokość odsetek
Kwota wolna od podatku 0 EUR do 50 000 EUR 0%
50.001 EUR do 100 000 EUR 1,9%
100.001 EUR do 950.000 EUR 4,5%
Od 950.001 EUR i więcej   5,69%

Przykład obliczenia:
Jesteś kawalerem/panną i masz aktywa o wartości 73 200 euro. Wtedy nie płacisz podatku od zysków kapitałowych od pierwszych 50 000 €. Ponieważ ta część jest wolna od podatku. Pozostałe 23.200 € mieści się w przedziale 1.

Administracja Podatkowa i Celna zakłada fikcyjny zwrot z Twojego kapitału w wysokości 1,9%. A więc: 1,9% z 23 200 euro to jest  w zaokrągleniu  440 euro. Od tej kwoty płacisz 31% podatku. Twój całkowity podatek od zysków kapitałowych wynosi wtedy 136 €.

Jeśli handlujesz kryptowalutami lub je  "kopiesz", nie oznacza to od razu, że jesteś profesjonalistą. Jeśli tylko od czasu do czasu kupujesz i/lub sprzedajesz kryptowaluty, organy podatkowe uznają to za inwestowanie i spekulowanie na wzrostach cen. Nawet jeśli wydobywasz je tylko jako hobby, nie jest to bezpośrednio opodatkowane w związku z wygenerowanymi zyskami.

Jednakże, jeśli dużo handlujesz lub wydobywasz, z obiektywnym motywem zysku, który wiąże się z dodatkowymi inwestycjami i/lub pracą i dzięki którym regularnie uzyskujesz dodatkowy dochód, może to wyglądać inaczej. Wtedy prawdopodobnie będziesz musiał określić wysokość zysku i sklasyfikować go jako dochód z dodatkowej pracy lub jako zysk z działalności gospodarczej. Wówczas będziesz musiał umieścić ten dochód rubryce BOX 1 w Twoim zeznaniu podatkowym.....no i naturalnie opłacić odpowiednio wysokie podatki.

Zeznanie podatkowe należy złożyć najpóźniej do 8 maja. Odroczenie zeznania podatkowego  do 1 września 2022 lub 30 kwietnia 2023  jest możliwe, ale w tym celu skontaktuj się z nami.

POTRZEBUJESZ POMOCY W POWYŻSZYCH ZAGADNIENIACH? JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI.

Nasi partnerzy

title_651506b0e701d18889100131695876784
title_651506b0e702718212148071695876784
title_651506b0e702e17825421871695876784
title_651506b0e703416555136541695876784
title_651506b0e703a19131663021695876784
title_651506b0e703f3506246781695876784
title_651506b0e70448962972831695876784
title_651506b0e704914662477301695876784
title_651506b0e704e21003357071695876784
title_651506b0e70534141694861695876784
title_651506b0e70584330740831695876784
title_651506b0e705d5829906131695876784
©2020 PKG TAX Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie RM Media.